Spelkultursföreningen ArCON grundades 2016 och har sätesort i Falun. ArCON har som syfte att främja spelkulturen och spelhobbyn inom Dalarna. Föreningen har sedan 2016 arrangerat mindre evenemang på olika ställen runt om i Dalarna. ArCON har även sedan 2017 arrangerat ett årligt konvent i Falun vid namn ArCON Sommar. Under 2017 samt 2018 hjälpte även föreningen till vid arrangerandet av konventet AvestaCON i Avesta.

ArCON har även varit aktiva och arbetat med kommuner och regionen för att främja spelhobbyn, detta genom flera dialoger och olika projekt.

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 består av följande personer:

Orförande: Mattias Moraeus
Kassör: Arvid Tapper
Vice  ordförande: Jon-Erik Ersson
Leamot: Charlie Lindström
Leamot: Elina Kans
Leamot: Fanny Eriksson
Leamot: Pontus Johansson
Leamot: Simon Moraeus
Leamot: William Ersson