Spelkultursföreningen ArCON ArCON grundades i Januari 2016. En nystartad förening i Falun med syfte att skapa ett större intresse för spelkultur. Uppstartad av Mattias Moraeus och Jon-Erik Ersson, två tidigare lan arrangörer som med den nuvarande styrelsen ska arrangera olika typer av event runt om i dalarna. Styrelsen består av: Mattias Moraeus, Jon-Erik Ersson, Tyra Vidlund Bjurman, Charlie Lindström, Pontus Johansson, Fanny Eriksson, Simon Moraeus, Elina Kans, Arvid Tapper.
Arvid Tapper
Jon-Erik Ersson
Charlie Lindström
Mattias Moraeus
Fanny Eriksson
Simon Moraeus
Tyra Vidlund Bjurman
Pontus Johansson